Dopasowana oferta usług

Księgowość

Przygotowanie sprawozdań finansowych

Przygotowanie raportów finansowych do Grupy

Konsolidację sprawozdań finansowych

Stworzenie procesu konsolidacji i raportowania

Sporządzenie prognoz i analiz do wniosków o kredyty i dotacje

Szkolenie z wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w działach księgowości

Analizę finansową Spółki, produktu lub wybranego obszaru działalności

Sporządzenie biznesplanu

Analizę opłacalności nowego przedsięwzięcia

Usprawnienie procesów finansowo-księgowych

Konwersja na IFRS

Dla dużych firm szczególnie polecamy usługę konwersji na IFRS

W dobie globalizacji transakcji biznesowych i wobec stale rosnących możliwości pozyskiwania finansowania zagranicznego wiele dużych firm staje przed koniecznością zaprezentowania swoich sprawozdań finansowych zagranicznym inwestorom, kredytodawcom czy partnerom biznesowym. Uniwersalnym zbiorem zasad księgowych umożliwiającym swobodną wymianę danych finansowych pomiędzy krajami są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR lub z angielskiego IFRS). W momencie wejścia na giełdę przez grupę kapitałową ich stosowanie staje się w Polsce obligatoryjne, często też ich zastosowanie wynika z oczekiwań zagranicznej spółki matki. Przeprowadzimy Państwa sprawnie przez proces konwersji z dotychczas stosowanych zasad na IFRS. Nie tylko wskażemy obszary wymagające innego ujęcia, ale także zaproponujemy szczegółowe rozwiązania od strony księgowej, informatycznej i procesowej.

#
#

Dla małych i średnich firm szczególnie polecamy usługi optymalizacji procesów finansowych

Wyznajemy zasadę, że mała czy średnia firma też może skorzystać z praktyk i rozwiązań wypracowanych przez największe korporacje pod warunkiem ich rozsądnego dopasowania i docięcia do potrzeb firmy. Dzięki optymalizacji procesu i wykorzystaniu popularnych arkuszy kalkulacyjnych jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć ilość manualnych czynności wykonywanych w działach księgowości, zapewniając jednocześnie sprawne przygotowanie informacji zarządczej. Tak przygotowani pracownicy i dobrze zaprojektowany proces nie będą blokować zmian i nowych przedsięwzięć, będą rosnąć razem z firmą, a wręcz ten wzrost ułatwiać.na IFRS. Nie tylko wskażemy obszary wymagające innego ujęcia, ale także zaproponujemy szczegółowe rozwiązania od strony księgowej, informatycznej i procesowej.

Sprawdź naszą ofertę Skontaktuj się z nami